lørdag 21. mars 2009

Top Model - Min Buri


Denne uken har vi hatt nok en runde med kreativ utfoldelse på lekeplassen. Bevæpnet med tre situasjonsmodeller i papp og en stabel med gamle pizzaesker, tok vi spranget ut av papiret og inn i den tredimensjonale verden. Oppmøtet var bra også denne gangen og tre grupper gikk i gang med å bygge modeller av sin visjon for tomta.


Det ble klippet, limt, brettet og knadd og etter en time lå tre små communitysentra i 1:100 ved siden av hverandre på fotballbanen. Bøker og musikk, var det som hadde blitt viet mest oppmerksomhet, men også steder for lek, spill, undervisning, møter og dyrking av grønnsaker.


Fantasi, arbeidsvilje, lek og fingerferdighet ble til sammen til noen usedvanlig flotte og interessante modeller som ble presentert for en gruppe tydelig imponerte tyinister.


Etter denne lille modell-workshopen sitter vi igjen med en rik palett av spennende situasjoner, plasseringer, utforminger, farger og idéer som vi gleder oss til å jobbe videre med sammen med voksne og barn i communityen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar