onsdag 27. mai 2009

Ved veis ende... for denne gang:


Da var prosjektet i Min Buri avsluttet, kontoret pakket ned og TYIN på vei hjem til familie, fedreland og sensur.

Vi har hatt noen svært lærerrike måneder i Thailand og ser fram til å fortsette arbeidet et annet sted, når situasjonen tillater det. TYIN vil imidlertid ta en pause i driften, mens vi konsentrerer oss om mer hjemlige forhold, som arbeid, diplomoppgaver o.l.


Vi vil gjerne benytte anledningen til å rette en stor takk til alle som har fulgt bloggen, og arbeidet i Thailand, og ikke minst til alle som har støttet TYIN, økonomisk, faglig, eller på andre måter.

Takk for i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar