søndag 8. februar 2009

Tyin barnehjem blir Tyin tegnestue:Overgangen fra 2008 til 2009 blir litt omfattende å gjøre rede for. Vi skal gjøre et forsøk likevel.

Som nevnt i Tyin barnehjem-bloggen har Line valgt å fortsette arbeidet i området rundt Noh Bo, og vi har fått forsterkninger fra NTNU for videre arbeid. Magnus Henriksen, Pasi Aalto og Erlend Bauck Sole er nå helt og fullt Tyinister på lik linje med Line, Yashar og Andreas.

Vi har begynt å føle oss fram mot en mer langsiktig plan, og endringen av navnet Tyin barnehjem er et ledd i denne prosessen. Tyin tegnestue-navnet åpner for muligheten til å jobbe med andre typer bygg enn barnehjem. Like viktige og aktuelle bygg kan være samfunnshus, skolebygg og helsebygg.

Starten av året har til nå blitt brukt til gjennomføringen av workshoppen beskrevet i tyinworkshop2009.blogspot.com og vi vil fullføre barnehjemmet i Noh Bo fram til slutten av februar.

Vi har vært i kontakt med flere organisasjoner i Thailand som jobber med arkitektur innenfor det samme feltet vi ønsker å jobbe i.Hittil har vi kommet lengst i kommunikasjonen med Case Studio Architects. Case jobber i og med ulike små lokalsamfunn nært Bangkok sentrum. Vi har vært på befaring i et strøk i Min Buri distriktet. Området er på god vei til å bli slum, og beboerne har problemer med rettighetene til å bo her.

Case har startet opp et lekeplass-nettverk sammen barna i området. Dette har vist både beboerne og myndighetene at folket har styrke til å gjøre noe med sitt eget nærmiljø. Nå har beboerne signalisert at de kan trenge flere tiltak for fellesskapet. Felles møtested, markedsplass og skole er blant ideene som har dukket opp.

Vi håper å kunne starte en dialog med beboerne (gjennom Case) for å finne et prosjekt vi kan samarbeide om. Foreløpig ser det lovende ut, og det er betryggende å ha funnet lokale fagfolk som er villige til å samarbeide med oss.

Vi er spente på hva vårhalvåret vil bringe, og skal bruke bloggen på å holde dere "der hjemme" oppdatert så jevnlig som mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar